Предприятия группы Метинвест Feedback

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат
Results
 

Місією ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» є забезпечення підприємств металургійної промисловості високоякісними концентратом і окатишами, підвищення іміджу та довіри до нашого підприємства у споживачів.

Адміністрація ЦГЗК постійно аналізує та удосконалює культуру виробництва, ініціює діяльність, пов'язану з функціонуванням та удосконаленням системи менеджменту якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009.

Система управління якістю ISO 9001 ставить цілі і завдання управління якістю продукції протягом всього технологічного процесу.

Пошук і впровадження новаторських ідей, спрямованих на підвищення ефективності процесів, які впливають на якість продукції, що випускається, а також підвищення кваліфікації фахівців усіх рівнів.

Система управління якістю конкретизується картами процесу, робочими документами, інструкціями, методиками та стандартами підприємства.