Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ЦГЗК»
Results
 

Енергозбереження

На Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті постійно ведеться робота зі зниження питомих норм енерговитрат, передбачених бізнес-планом підприємства.

Якщо говорити про вже реалізовані проекти, то не можна не згадати про впровадження автоматизованої системи технічного обліку стисненого повітря на фабриці огрудкування.

Це дозволило не тільки зменшити його використання, а й зменшити енергетичні витрати для його виробництва в цеху технічного енергозабезпечення. Шляхом об'єднання зони попереднього нагріву і зони сушіння № 1 ковпака обпалювальне машини ОК-324 вдалося збільшити її продуктивність і зменшити питомі норми електричної енергії.

Не менший економічний ефект на фабриці огрудкування було досягнуто і від перерозподілу подачі первинного повітря з температурою +270 С на інжекційні грілки шляхом відбору певної його частини з газоходу димососа Д-1.

За рахунок цього істотно знизилося споживання електроенергії і природного газу. Це дозволило також вивести вентилятор ВДН-1 з систем подачі первинного повітря інжекційної грілки.

У всіх без винятку структурних підрозділах ЦГЗК питань енергоефективності приділяється особлива увага, оскільки є чітке розуміння: це - одна зі складових зниження витрат і як наслідок собівартості продукції.